Polityka Prywatności

Definicje:

Polityka prywatności: niniejsza polityka prywatności;

Użytkownik: każdy użytkownik Witryny;

Oberst: prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oberst B.V., mieszcząca się w lokalu przy Sarphatistraat 370 w (1018 GW) Amsterdam, wpisana do Rejestru Handlowego pod numerem 14126660

Witryna internetowa: witryna pod adresem www.dobrekupony.pl

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób firma Oberst przetwarza dane osobowe Użytkowników.

1.2. Dane osobowe, które przetwarza Oberst to adres e-mail.

2. Gromadzenie i użytkowanie danych osobowych

2.1. Firma Oberst gromadzi dane osobowe Użytkownika, kiedy dany Użytkownik przekazał te dane firmie Oberst za pomocą Witryny.

2.2. Firma Oberst wykorzystuje te dane w celu, w jakim dany Użytkownik przekazał je firmie Oberst:

i) Kiedy Użytkownik żąda od firmy Oberst informacji dotyczących usług i produktów to Oberst przetwarza dane osobowe, aby spełnić tę prośbę;

ii) Kiedy Użytkownik składa zamówienie, firma Oberst korzysta z danych osobowych, aby wykonać to zamówienie;

iii) Kiedy Użytkownik wpisał się na listę subskrybentów newslettera, firma Oberst wykorzystuje dane osobowe w celu wysyłania mu newslettera.

2.3. Dodatkowo, Oberst może wykorzystywać dane osobowe w celu informowania Użytkowników o swoich produktach i usługach, które mogą być interesujące dla danego Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża na to zgody, może skontaktować się z privacy+ggpl@oberst.com.

3. Informacje dodatkowe

3.1. W niektórych przypadkach firma Oberst zdecydowanie wymaga zgody na użycie pewnych danych osobowych. Kiedy Użytkownik nie ukończył jeszcze 16 lat, to wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych Użytkownika na przekazanie danych osobowych firmie Oberst. W takim przypadku rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo do korekty lub usunięcia danych przekazanych firmie Oberst.

4. Przekazywanie danych stronom trzecim

4.1. Firma Oberst nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników stronom trzecim, chyba że:

i) Dane przekazane są upoważnionej osobie wprowadzającej te dane w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, z którą to osobą firma Oberst zawarła umowę gwarantującą to, że osoba wprowadzająca dane zapewnia bezpieczeństwo techniczne oraz organizacyjne w odniesieniu do czynności związanych z wprowadzaniem i przetwarzaniem danych;

ii) Firma Oberst zobowiązana jest do przekazywania danych upoważnionym instancjom w oparciu o nakazy prawne.

5. Polityka związana z ciasteczkami (cookies)

5.1. Firma Oberst korzysta z tzw. ciasteczek. Polityka firmy Oberst związana z ciasteczkami znajduje się tutaj. Zawiera również dalsze informacje dotyczące korzystania z ciasteczek, włącznie z opisem celów tego

korzystania.

6. Zmiana/usuwanie danych osobowych

6.1. Użytkownik ma prawo dostępu, korekty, dodawania, usuwania i ochrony swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązująca Ustawą o Ochronie Prywatności.

6.2. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z jednego z tych praw lub jeśli Użytkownik ma pytania związane z Polityką Prywatności, może skontaktować się z firmą Oberst pod adresem privacy+ggpl@oberst.com

6.3. Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres privacy+ggpl@oberst.com.

7. Okres retencji

7.1. Firma Oberst przechowuje zapisane dane osobowe przez okres 12 miesięcy po ostatniej wizycie na Witrynie, chyba że zostanie zobligowana do utrzymywania danych osobowych dłużej w oparciu o nakazy prawne.

8. Bezpieczeństwo

8.1. Firma Oberst podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne kroki w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników, zapobiegając ich utracie lub bezprawnemu przetwarzaniu.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

9.1. Firma Oberst zachowuje prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Każda modyfikacja zostanie przedstawiona na niniejszej stronie. Dlatego firma Oberst zaleca Użytkownikom odwiedzanie strony regularnie w celu sprawdzenia, czy przeprowadzono modyfikacje. Bieżąca Polityka Prywatności została zaktualizowana w 5 maja 2016.